Kontaktní údaje společnosti:

EuroFinal s.r.o.
Pivoňková 722
CZ - 417 12 Proboštov

Kancelář
Tel.: +420 602 345 379
e-mail: info@eurofinal.cz
www.eurofinal.cz

V České republice
Administrativní a technické činnosti

 • Všeobecná doprovodná pomoc při provádění staveb – technický dozor, asistence stavbyvedoucího při vedení dokumentace stavby a zajištění BZOP autorizovanou osobou
 • Asistence vedení stavby německy mluvící osobou
 • Poradenství v souvislosti s českým právem
 • Pomoc při zajištění personálu, nemovitostí a technického vybavení dle potřeb zájemce
 • Pomoc v kvalifikačních řízeních dle zák. č. 137/2007 Sb.
 • Pomoc při kompletaci nabídek
 • Pomoc při kalkulaci cen stavebních prací

Oprávnění a živnosti

 • Činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Báňský projektant
 • Velkoobchod a maloobchod včetně odbytu kolejového svršku (železniční pražce, komponenty pevné jízdní dráhy)
 • Konzultační činnost

Zvláštní zaměření (v kooperaci s německými subjekty)

 • Konzultační a odbytová činnost v oblasti systémů a komponentů kolejového svršku*
 • Vrtné práce a geotermální a průzkumné vrty až do 6000 m hloubky**

* Konzultační a odbytová činnost v oblasti dodávek systémů a komponentů kolejového svršku:

Společnost EuroFinal s.r.o. podporuje v České republice obchodní zájmy společnosti PCM RAIL.ONE AG, Dammstrasse 5, DE - 92318 Neumarkt, Germany.

Společnost PCM RAIL.ONE AG je držitelem mnoha patentově chráněných systémových řešení kolejového svršku v oblasti pevné jízdní dráhy jako RHEDA 2000, RHEDA RX, GETRAC, RHEDA CITY, RHEDA CITY GREEN a samozřejmě je také výrobcem mnoha druhů železničních pražců. Potřebné informace jsou uvedeny na stránkách www.railone.de či www.railone.com.

** Vrtné práce:

Společnost EuroFinal s.r.o. připravuje, projektuje, řídí a realizuje v rámci činností prováděných hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě zejména:

 • Hlubinné vrty až do 6000 m pro využití geotermální energie
 • Vrtání Wire - Line QN a ostatních průměrů do velkých hloubek
 • Sondážní vrty ve starých zátěžích a důlních dílech
 • Průzkumné vrty do velkých hloubek
 • Čerpací vrty pro minerální a lázeňské vody

Komplexní příprava vč. prováděcího projektu a realizace na klíč nebo dle zadání objednatele. Naše společnost úzce spolupracuje s vrtnými společnostmi z Německa, vybavenými špičkovou nejmodernější technikou za ceny přijatelné pro český trh.